Na začiatku urobíme obhliadku a pripravíme návrh

Každý klient je pre nás individuálny a preto chceme vedieť jeho predstavy a očakávania na samotnom začiatku. Na miesto obhliadky nejdeme len z dôvodov zamerania rozmerov daného priestoru. Našou snahou je pomôcť naším zákazníkom a vyskladať s ními niečo, čo bude spĺňať ich predstavy po estetickej ako aj funkčnej stránke. To je aj jeden z dôvodov prečo sú naši zákazníci spokojní s našou prácou a prístupom.

Návrh si prejdeme spoločne a zakceptujeme

Po absolvovaní prehliadky a diskusie o zákaznícky predstavách a vzájomného zladenia začneme pripravovať grafický návrh daného nábytku. Návrh pripravujeme prostredníctvom softvérového programu podľa dohodnutých inštrukcií. Po príprave ho zasielame zákazníkovi na kontrolu a potvrdenie. Je bežné, že prvý návrh prejde ešte niekoľkými zmenami kým sa dostaneme k tomu finálnemu. V konečnom dôsledku na detailoch vždy záleží!!

Dohodneme si spoločný termín na realizáciu

Po finálnej verzii grafického návrhu schávleného zákazníkom pripravíme kalkuláciu. Po odsúhlasení ceny pripravíme objednávku, Zmluvu o dielo a výšku zálohy na realizáciu. V tomto momente už vieme čo sa bude dodávať a za akých podmienok a je potrebne len dohodnúť ideálny termín na dodanie, ktorý bude vyhovovať obom stranám.

Dizajn vytvára identitu. Identita vytvára imidž. Imidž prináša úspech.

Achim Storz

11960427_m-2

  + Realizácii

 ročné skúsenosti

 + rokov fungovania

 + verzií vizuálných návrhov

Stretnutie

Prídeme k Vám a vypočujeme si vaše požiadavky a vymeriame priestor.

Príprava návrhu

Na základe inštrukcií a vzájomných dohôd pripravíme návrh Vášho nábytku. Ten osadíme do priestoru a požadovaného farebného vyhotovenia.

Odsúhlasenie a Zmluva

Odsúhlasíme si vzájomne finálne riešenie a podpíšeme zmluvu o dielo. Zmluva bude obsahovať popis dodávky, termíny, cenu a podmienky prebratia. Na základe jej podpisu sa vystaví zálohová faktúra na začatie prác.

Výroba Vášho objednaného nábytku

V tomto momente už intenzívne pracujeme na výrobe Vásho nábytku snov. Objednaný tovar režeme a skladáme do finálneho produktu, tak aby spĺňal Vaše očakávania na 100%.

Dodanie a montáž

Termín dodania a montáže si potvrdzujeme so zákazníkom tak, aby vyhovoval obom stranám a zodpovedal aj zmluvným podmienkam. V tento deň k Vám donesieme Váš dlho očakávaný nábytok a namontujeme ho na vopred dohodnuté miesto.

Odovzdanie nábytku

Poslednou fázou je odsúhlasenie dodávky, podpísanie preberacieho protokolu a zaplatenie zvyšnej sumy dodávky. V tejto fáze Vám odprezentujeme dodaný nábytok ako aj vysvetlíme doporučenú údržbu.